Automatické výklopné kontejnery. V provedení automatické či poloautomatické. Vyklopení probíhá automaticky správnou manipulací jeřábníka. Výklop i opětovné srovnání do horizontální polohy probíhá pomocí automatického mechanismu na výklopném kontejneru.