Měniče frekvence a napětí pracují na principu změny vstupního střídavého napětí jedné frekvence na výstupní střídavé napětí jiné frekvence pro plynulou regulaci otáček elektromotorů.