Koše na beton se středovou výpustí jsou základní varianty pro práci s betonem. Tok betonu je možné regulovat a vypouštění probíhá středovou výpustí. Ideální pro beton, kačírky, zeminu, kůru pod.