Ponorné vysokofrekvenční vibrátory betonu fungují na bázi vysoké frekvence střídavého proudu. Ta pohání oscilátor, umístěný v těle vibrátoru. Vyznačuje se tak  vysokou účinností, neboť nedochází ke ztrátám energie jako u vibrátorů  mechanických. Správnou funkci zajišťuje měnič napětí, zvyšující kmitočet na požadovanou frekvenci. Vysokofrekvenční vibrátory značky Enar a Hervisa Perles.